Wydarzenia

“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”

Cyprian Kamil Norwid

Dzień Edukacji Narodowej w LO im. Norwida w Radzyminie.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarcia nowej części budynku LO im. C.K. Norwida w Radzyminie.

Otwarcie nowego skrzydła Szkoły i Powiatowy Dzień Nauczyciela.

13 października 2017 zapisał się w historii Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie jako dzień otwarcia nowej części Szkoły. Dobudowana bryła mieści nowoczesne pracownie z zapleczem laboratoryjnym, pełnowymiarową halę sportową, bibliotekę, szatnie, natryski i pomieszczenia administracyjne. Szkoła zyskała ponad 5 tys. m. kw. dodatkowej powierzchni. Koszt inwestycji wyniósł ponad 7 mln. zł. Na budowę hali sportowej pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 880 000 zł. Jest to bez wątpienia największa inwestycja edukacyjna powiatu wołomińskiego i jak zapewnia starosta Kazimierz Rakowski w kolejnych latach przewidziane są dalsze prace remontowe w zabytkowej części szkoły. Za poprawą warunków lokalowych przemawiają osiągniecia edukacyjne młodzieży, których miernikiem jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego, bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia młodzieży w konkursach i zawodach sportowych.

Uroczystość Wmurowania Aktu Erekcyjnego.

Pani Urszula Zimińska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących powitała gości: ks. prałata Stanisława Kucia, pana Piotra Uścińskiego, Starostę Powiatu Wołomińskiego, pana Konrada Rytla, Wicestarostę, pana Pawła Solisa, Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego, panią Martę Rajchert, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, pana Zbigniewa Piotrowskiego, Burmistrza Radzymina, panią Katarzynę Pazio, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji, pana Krzysztofa Czubę, Przewodniczącego Rady Rodziców, panią Halinę Bonecką, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Radzyminie, pana płk. Jerzego Stworę, Dyrektora ZDZ w Radzyminie, pana Marka Łączyńskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, panią Bożennę Bońską, Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni, panią Małgorzatę Osiecką-Chmielewską, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Radzyminie, pana Andrzeja Siarnę, panią Marzenę Małek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wołominie, pana Mirosława Jusińskiego, Radnych Powiatu Wołomińskiego, pana Adama Kopczyńskiego, Radnych Miasta i Gminy Radzymin, byłych pracowników Szkoły: panią Jolantę Nowakowską, panią Zofię Borowską, panią Halinę Szczypkowską, panią Leonardę Okrzeję, Grono Pedagogiczne, panią Lidię Wize, Wicedyrektor, pracowników Administracji i Obsługi, młodzież.

„W dniu dzisiejszym spełniają się nasze marzenia… Marzenia młodzieży z Radzymina i Powiatu Wołomińskiego.” – powiedziała pani Dyrektor Urszula Zimińska.