Historia

“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”

Cyprian Kamil Norwid

 nowa_historia1
nowa_historia2